Headerfoto

Forside

NETVÆRKET
en helhedsorienteret socialpædagogisk indsats for udsatte børn og unge.

NETVÆRKET tilbyder en særlig tilrettelagt indsats og støtte til ”højrisikofamilier”, med fokus på at sikre børn/ den unges opvækstbetingelser bedst muligt.
Udsatte børn og unge som er anbragt i en netværksfamilie, har oftest en lang historie bag sig, hvor utryghed og utilregnelige vilkår var en del af deres hverdag. NETVÆRKET vil tilstræbe at barnet/ den unge bliver bevidstgjort, om de muligheder og valg de har for at blive selvforsørgende og selvstændige voksne.
For at barnet/ den unge bliver i stand til at træffe et valg og tage ansvar for eget liv, er der nogle basale værdier og egenskaber der skal være til stede.
  • Der tilbydes forebyggende forløb i forbindelse med a undgå anbringelser.
  • Det tilbydes forløb med plejefamilier, for at undgå sammenbrud.
  • Der tilbydes socialpædagogisk indsats i netværkspeljefamilien.
  • At skabe gode og positive historier med de unge, således den enkelte unge anerkendes ud fra egen handling og kan blive en del af et fællesskab.
  • At udvikle barnet/den unges selvværd og selvtillid, som medvirker til en personlig udvikling.
  • At den barnet/ den unges selvstændighed, medansvar og hensynstagen udvikles.

Positiv udvikling kræver at der skabes gode relationer til de voksne i NETVÆRKET og til andre voksne i barnet/ den unges netværk, samt at tillid og tryghed er til stede.
Vi lever i et samfund, hvor der stillet store krav, hvilket betyder at barnet/ den unge skal være i stand til at træffe et selvstændigt valg. Dette ske igennem samtaler og brug af pædagogiske metoder, som sætter barnet/ den unge i stand til at turde stole på sig selv og egne evner.


NETVÆRKET tilbyder synlige og tillidvækkende voksne, vil barnet den unge blive i stand til at, turde tro på, at en positiv forandring er mulig. En god og tæt relation tager tid at etablerer, på baggrund af de erfaringer som barnet/ den unge har med sig fra tidligere i livet.

NETVÆRKET arbejder proffessionelt, der leverer en helhedsorienteret, fagligt og høj socialpædagogisk indsats.

Side 1 af 2  > >>

12-10-2010

Holdt at lange det jeg går der. Nakken mener af ...